Ongestoord huurgenot belangrijker dan werkzaamheden in woning

Kenmerk: KK 06-252
Datum uitspraak: 4 april 2006
Rechter: mr. C.M. Weverink-Berkhou
Instantie: kort geding, kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Kantonrechter heeft geoordeeld dat een ongestoord huurgenot belangrijker is dan het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden.

Verhuurder stelt dat huurders medewerking moeten verlenen aan de noodzakelijke herstelwerkzaamheden (met uitzondering van de werkzaamheden voor het brandwerend plafond en het plaatsen van electra volgens NEN 1010, tenzij dit noodzakelijk zou zijn.)
Belang bij weigering van de huurders niet aanwezig, daar het veiliger zou zijn en splitsingsaanvraag afloopt.

Huurders stellen dat de werkzaamheden zijn gericht met het oog op de splitsing van het pand, het betreft geen dringende werkzaamheden in de zin van art. 7:220 BW die geen uistel kunnen lijden. Medewerking kan daarom niet verplicht worden omdat ook het huurgenot wordt verstoord.

Kantonrechter stelt dat niet aannemelijk is dat er sprake is van dringende werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. Verhuurder wordt in het ongelijk gesteld.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON