Ongewenste wijzigingen in de woning na renovatie keuken.

Kenmerk: 1080698 C
Datum uitspraak: 25 juni 2010
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Geen

Opnieuw zoeken:

Kern

Na brand in keuken wordt de keuken hersteld. Huurder is in wisselwoning tijdens de werkzaamheden. Bij terug keer zijn het bad en zelfgeplaatste verhoogd toilet en steunbeugels verwijderd en een douche + normaal toilet terug geplaatst. Huurder eist herstel naar oude situatie, inclusief steunbeugels. Verhuurder was al akkoord voor de procedure bij de rechter en partijen worden veroordeeld in hun eigen kosten.

Samenvatting

De huurder huurt de woning al vanaf 1933 en heeft brand gehad in zijn keuken. Voor de herstelwerkzaamheden heeft hij plaats genomen in een wisselwoning. Na terugkeer is de keuken hersteld echter is het bad met bij behoorde steun beugels verwijderd en vervangen door een douche. Tevens is de zelf aangebrachte verhoogde toilet vervang voor een normale en zijn ook in het toilet de steunbeugels verwijderd.
De huurder eist van de verhuurder dat het bad, correct aangesloten, wordt terug geplaatst en de verhuurder een nieuw verhoogd toilet met steunbeugels terugplaatst. Dit op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag.

De verhuurder heeft aan gegeven aan de eis van de huurder te voldoen. Enkel het verwijderen van de boiler uit de badkamer heeft de huurder verdeeld gelaten om met het voorstel en zijn eigen eis akkoord te gaan.

De rechter oordeelt dat de eis van de huurder gegrond is en de het tegenvoorstel (wat overeenkomt met de eis) redelijk is.
De rechter oordeelt dat de verhuurder deze werkzaamheden binnen 2 maanden kan uitvoeren en vind de toewijzing van een dwangsom niet nodig. De proceskosten worden gecompenseerd en partijen dragen enkel hun eigen kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON