Onredelijk huurverhoging, verhuurder eist ontbinding i.v.m. de afwijzing hiervan.

Kenmerk: 1169324 CV EXPL 10-25052
Datum uitspraak: 17 december 2010
Rechter: G.C. Boot
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurprijsvaststelling geliberaliseerde woonruimte. Het betreft feitelijk twee woningen (1hg en 4-hg, waarbij 4-hg nutsvoorzieningen van 3-hg krijgt) die op 1 overeenkomst verhuurd worden en onderling niet verbonden zijn. De rechter wijst de ontbinden van de huurovereenkomst op basis van het weigeren van een onredelijke huurverhoging af.

Samenvatting

Huurprijsvaststelling geliberaliseerde woonruimte. Het betreft feitelijk twee woningen (1hg en 4-hg, waarbij 4-hg nutsvoorzieningen van 3-hg krijgt) die op 1 overeenkomst verhuurd worden en onderling niet verbonden zijn. Deze twee woning staan op één huurcontract en de twee huurders die dit hebben getekend d.d. 1 juli 2002, dit was voor één jaar wat daarna voor onbepaalde tijd doorloopt. Op 1juli 2009 bedraagt de huurprijs 1.180,71 euro. De verhuurder doet een voorstel tot huuraanpassing conform de markthuren. Per 1 juli 2010 stelt de verhuurder een huurverhoging voor naar het bedrag van 2.000,00 euro. In het huurcontract is deze marktaanpassing niet opgenomen en dient de huurprijs jaarlijks via de CBS cijfer verhoogt te worden.

Huurders wijzen deze huurverhoging niet of, ze vinden de verhoging niet redelijk. Verhuurder stuurt daarop een aangetekende brief met de huuropzegging i.v.m. het weigeren van de huurverhoging.

Verhuurder eist nu bij de rechter dat het voorstel tot huurverhoging wel redelijk is, de huurovereenkomst wordt beëindigd per 1 november 2010, de huurder morgen worden ontruimd indien ze de woning niet verlaten en tot slot dat de huurder 1.295,71 euro per maand betalen indien ze de woning niet verlaten.

De rechter beoordeeld dat hier spraken is van twee afzonderlijke woning die op één contract staan. In het val dit niet zo was geweest de beide woningen niet geliberaliseerd verhuurd konden worden. Waardoor de huurprijs die ze nu betalen redelijk is. De rechter stelt dat het voorstel van de verhuurder niet redelijk is. Er worden vergelijk woning aangedragen maar die zijn niet in de zelfde onderhoudsstaat als gehuurde woonruimte en verschillen deze teven qua oppervlakten van elkaar.

Op basis van deze twee hoofdpunten wijst de Rechter de eis van de verhuurder af. De huurovereenkomst wordt niet ontbonden zoals de verhuurder wenst. Als verliezende partij wordt de verhuurder in de kosten van de procedure veroordeeld.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON