Ontbinding huurovereenkomst

Kenmerk: 10306413 CV EXPL 23-1548
Datum uitspraak: 18 augustus 2023
Rechter: E. Pennink
Instantie: KR
Winnaar: Stadgenoot

Opnieuw zoeken:

Kern

Ontbinding huurovereenkomst nadat huurder een jaar de woning niet bewoonde en hierover niet communiceerde met Stadgenoot.

Samenvatting

De kantonrechter heeft bij vonnis in kort geding van 10 augustus 2022 de door Stadgenoot gevorderde ontruiming wegens het niet hebben van hoofdverblijf in de woning bij vertsek toegewezen. De woning is op 24 augustus ontruimd.
Eiser vordert in bodemprocedure dat Stadgenoot aan hem een huurwoning beschikbaar stelt, vergelijkbaar met de ontruimde woning. Eiser voert op dat Stadgenoot ten onrechte de huurovereenkomst ontbonden heeft; hij was voor een medische behandeling in het buitenland en het vinden van een arts, plannen van de ingreep, ondergaan van een 2e ingreep duurde langer dan verwacht. In Nederland kreeg huurder de nazorg niet gepland, in het buitenland kon zijn familie dat op zich nemen. Hij erkent dat hij hier niemand over geïnformeerd heeft. Het resulteerde in een verblijf in buitenland tussen 20 oktober 2021 en 14 oktober 2022.
Stadgenoot heeft aangevoerd waarom zij er van uit mocht gaan dat huurder de woning niet meer als hoofdverblijf had; de bijstandsuitkering was in april 2022 stopgezet, de zorgverzekering was beeindigd, de wijkagent trof een lege en verwaarloosde woning, medewerkers van zowel de gemeente als Stadgenoot troffen hem meermaals niet aan.
De kantonrechter concludeert dat huurder is tekortgeschoten in zijn verplichtingen zich als goed huurder te gedragen. Als hij zijn afwezigheid had afgestemd had Stadgenoot andere maatregelen kunnen nemen: huisbewaring/onderhuur en had van ontbinding huurovereenkomst geen sprake hoeven zijn. Voorts had Stadgenoot geen kort geding hoeven voeren ter ontruiming. Het gevorderede wordt afgewezen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON