Ontbinding niet toegekend wegens aanbrengen van houten vloer.

Kenmerk: CV 06-51
Datum uitspraak: 21 januari 2008
Rechter: Mr. C.L.J.M. de Waal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen. Verhuurder wil huurovereenkomst ontbinden wegens niet goed huurderschap. Huurder heeft zonder toestemming een houten vloer aangebracht. Ook heeft huurder de vrouw van verhuurder een duw gegeven.

Samenvatting

De kantonrechter moet in deze zaak beoordelen of huurder tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichting tot een goed huurder. Huurder heeft zonder toestemming een houten vloer aangebracht in de woning. Tevens moet ook beoordeeld worden of de duw die huurder aan de vrouw van verhuurder gaf in strijd was met de verplichtingen van een goed huurderschap.

De kantonrechter oordeelt wat betreft de aangebrachte houten vloer als volgt.
Huurder heeft aangevoerd dat voor zover er sprake is van tekortkomingen aan zijn kant, deze tekortkomingen gelet op de aard en omstandigheden een ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigen.
Huurder heeft de houten vloer in augustus 2003 gelegd. In juni 2004 heeft de verhuurder voor het eerst geklaagd. Deze omstandigheden doen aan de tekortkoming als zodanig niet af. Deze is gelegen in het niet vooraf toestemming vragen aan de verhuurder. Voorts is van belang dat de tekortkoming ongedaan kan worden gemaakt door het verwijderen van de vloer

Kantonrechter oordeelt als volgt over het fysieke optreden van huurder.
In aanmerking moet worden genomen dat verhuurder en partner provocerend gedrag vertoonden aan huurder. Zij haalden goederen weg van huurder of zij lieten spullen van hen staan op de overloop van huurder. De reactie van huurder om de partner van verhuurder een duw te geven is af te keuren maar niet geheel onbegrijpelijk.

Dit in acht genomen is ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardig. Huurder moet wel de aangebrachte houten vloer verwijderen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON