ontbindingseis huurovereenkomst op basis van jurisprudentie europese hof

Kenmerk: 10-29715
Datum uitspraak: 9 november 2012
Rechter: R.A.J. van der Linde
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

poolse kwestie: niet toegekend omdat de directe onderhoudslasten wel gedekt worden door de huur. Ruime vrijheid in staten om huurprijsbeleid in het kader van algemeen maatschappelijk belang te hanteren, ook al leid dat tot het feit dat de hypotheeklasten niet gedekt worden door de huur.

Samenvatting

beroep na 2 door H gewonnen procedures Huco: servicekosten en kale huurprijs. VH vordert ontbinding huurovereenkomst op grond van jurisprudentie van het Europese Hof. Na plaatsopneming wordt het puntental bepaald. Wat betreft de poolse kwestie (art1 EP EHRM) overweegt de rchter dat de huurinkomsten afdoende zijn voor directe kosten, zijnde onderhoud. “Uit de rechtspraak volgt (..) dat de betrokken staat een ruime afwegingsbevoegdheid heeft om te bepalen wat in het algemeen belang is en verder een ruime vrijheid heeft om beperkingen te stellen aan de uit art1 EP EVRM voortvloeiende eigendomsbescherming. Een schending wordt niet snel aangenomen en is beperkt tot evident onredelijke of onevenredige gevallen.” Dit betekent niet dat er in individuele gevallen er geen verlies geleden hoeft te worden. “dat de huurprijs niet voldoende is om met name ook de rentekosten van de door Brown aangegane hypothecaire lening volledig te dekken, kan niet tot het oordeel leiden dat sprake is van een onevenredige aantasting van de rechten van Brown.
partijen dragen eigen kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON