Ontruiming, aard van korte duur

Kenmerk: 484564/KG ZA 11-360 P/MdB
Datum uitspraak: 24 maart 2011
Rechter: M.Y.C. Poelmann
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

huurder dient woning te ontruimen binnen 8 dagen, dwangsom van 250,- voor iedere dag na de 8 daagse termijn (tot EUR 10.000 maximum). Zolang het gebruik door huurder voortduurt (na 28/02/2011) dient huurder EUR 1350,- p/maand te betalen aan verhuurder. Huurder betaald proceskosten à EUR 115,31

Samenvatting

Huurovereenkomst naar aard van korte duur, verhuurster gooit het erop dat zij na verblijf in het buitenland terugkeert naar de woning: in feite woont zij bij haar vriend in. Zaak verloren. Inmiddels bodemprocedure opgestart. EBF

Huurder huurt de woning, in contract is overeengekomen dat de overeenkomt voor maximaal 6 maanden is. Opgenomen zijn opzeggingsprocedure, boetebeding en einddatum/ontruimingsdatum. Mondeling is verteld dat na deze periode de huurder op de woning kan blijven. Huurder is een toetsingsprocedure gestart bij de Huurcommissie. Verhuurder heeft hier op de huurovereenkomst opgezegd op de vaste gestelde datum. Huurder weigert dit en verhuurder start een kort geding. Verhuurder wordt in het gelijk gesteld door de Rechter, mede dankzij de werkgevers verklaring dat de verhuurder nu weer voor langere tijd in Nederlands werkzaam zal zijn.

Huurder wordt gedagvaart, de verhuurder beroept zich op de tijdelijkheid van het huurcontract. Verhuurder stelt dat in het huurcontact duidelijk is opgenomen dat het gaat om een contract naar zijn aard van korte duur. Dat de huurder geen huurrechten kan opeisen omdat de verhuurder na een half jaar terug zal keren op de woning. Dit i.v.m. werkzaamheden in het buitenland. De huurder is een expet en heeft een tijdelijk arbeidsverhouding die tevens 6 maanden zal duren. Huurder heeft dit ondertekend en was samen met zijn Nederlandse vriendin, zij heeft het contract ook doorgenomen, waaruit de verhuurder concludeert dat de huurder op de hoogte was van de inhoud van het huurcontract. Tevens heeft de verhuurder de huurovereenkomst nog schriftelijk opgezegd toen het einde van de afgesproken termijn naderde, echter heeft de huurder de woning nooit ontruimd. De verhuurder heeft tevens een werkgeversverklaring overlegd waaruit blijkt dat zij weer in Nederland werkzaamheden gaat verrichten. De verhuurder eist de ontruiming van de woning (de huurovereenkomst al is geëindigd) op last van een dwangsom 250,- euro per dag en een maximum van 10.000,- euro. Indien de huurder de woning niet ontruimt de verhuurder de bevoegdheid heeft woning met sterke arm te ontruimen.

Huurder verweerd zich hier tegen, tijdens het gesprek dat plaats vond bij het teken van het contract is mondeling gezegd dat de huurovereenkomst gewoon verlengd zal worden nadat de eerste zes maanden van het huurcontract zijn verstreken. Huurder geeft aan dat hij anders de woning nooit was gaan huren omdat hij in tegenstelling tot wat de verhuurder stelt hij al een tijd in Amsterdam werkt en zijn arbeidsovereenkomst langer duurt dan een half jaar.
Huurder stelt dat de verhuurder deze stap tot opzegging huurovereenkomst en ontruiming heeft genomen omdat hij een toetsingsprocedure is gestart bij de Huurcommissie waardoor de huurprijs vors is verlaagd.

De rechters beoordeeld dat de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is. Dat de verhuurder in het gelijk wordt gesteld en de huurder wordt veroordeeld om de woning te ontruimen binnen 8 dagen na dagtekening vonnis. Op laste van een dwangsom van 250,- euro per dag met een maximum van 10.000,- euro. Tevens wordt de huurder veroordeeld in de proces- en griffiekosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON