Ontruiming/belangen

Kenmerk: KK-566/07
Datum uitspraak: 25 juli 2007
Rechter: J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Als het gaat om het (tijdelijk) uit huis plaatsen van een huurder, moet er altijd gekeken worden naar de af te wegen belangen. Wegen de belangen van de verhuurder zwaarder, dan zal ontruiming al snel volgen.

Samenvatting

Verhuurder is eigenaar van een pand. In dit pand verhuurt de verhuurder een woning tegen een huurprijs van 109,- per maand een woning aan een huurder. De verhuurder heeft aanschrijvingen ontvangen van de gemeente waarin herstellingen en vernieuwingen worden voorgeschreven voor het gehele pand. Uit onderzoek is ook gebleken dat er onder het pand sprake is van een vervuilde bodem. De verhuurder wil overgaan tot het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden en heeft alle relevante vergunning al verkregen. Echter kan de verhuurder alleen overgaan tot deze werkzaamheden als de woning is ontruimd. Met een aangetekende brief is de huurovereenkomst op 29 november 2006 wegens dringend nodig hebben voor eigen gebruik opgezegd.

De verhuurder eist dat de huurder de woning verlaat en opzoek gaat naar een nieuwe woning. Volgens de verhuurder zijn de werkzaamheden (voor de renovatie) begroot op ruim E 900,000,-. Om dit bedrag te compenseren dient er een veel hogere huurprijs betaald te worden. De verhuurder stelt dat er in dit geval sprake is van dringend eigengebruik. Tot slot stelt de verhuurder dat er sprake is van een spoedeisend belang omdat de gemeente hem een dwangsom van E 600.000,- oplegt als de werkzaamheden aan het eind van het jaar niet zijn uitgevoerd.

De huurder stelt dat er geen sprake is van een renovatie, maar om achterstallig onderhoud en daarom de vordering van de verhuurder moet worden afgewezen. Zij is bereid om haar woning tijdelijk te verlaten om werkzaamheden uit te voeren tegen het achterstallig onderhoud, mits zij na deze werkzaamheden weer terug mag keren naar de woning. Daarnaast voert zij aan dat zij een groot belang heeft bij het voortzetten van de huurovereenkomst aangezien zij in deze woning ongestoord muziek kan maken.

De kantonrechter weegt twee belangen tegen elkaar. 1. Het feit dat de verhuurder werkzaamheden moet verrichten die begroot zijn op E 900,000,- en deze dient te compenseren met het huurgeld. 2. De huurder zijn goedkope woning kan behouden waarin hij ongestoord muziek kan maken. De kantonrechter meent dat het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan het belang van de huurder. De kantonrechter vindt dat de huurprijs niet in verhouding staat met de nog te verrichten werkzaamheden. De huurprijs moet aanzienlijk verhoogd worden om deze kosten te bekostigen. Tot slot zegt de kantonrechter dat de huurder een urgentie kan verkrijgen waardoor hij voorrang krijgt op de woningmarkt.

De huurder moet de woning uiterlijk op 1 september 2007 hebben ontruimd, en wordt veroordeeld in de kosten van beide partijen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON