Ontruiming huisgenoot na ziekte van de hoofdhuurder.

Kenmerk: KK 09-563
Datum uitspraak: 25 juni 2009
Rechter: E.R.S.M. Marres
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder wordt onderbewind gesteld, gezondheidstoestand beperkt de huurder. Bewindvoerder zegt huurovereenkomst op huisgenoot is het hier niet mee eens en wil de woning niet ontruimen. Verhuurder eist de ontruiming en wordt toegewezen, indien niet vrijwillig, mag de verhuurder met sterke arm ontruimen.

Samenvatting

Huurder is getroffen door een ernstige lichamelijke aandoening, hierdoor verblijft hij nu in een verzorgingshuis en kan niet meer terug keren naar zijn woning. Door de aandoening is de huurder onder bewind gestelt. De bewindvoerder heeft om die reden de huurovereenkomst van de huurder opgezegd. De huisgenoot, die niet op het huurcontract staat, wil de woning niet verlaten en blijft zitten. De verhuurder heeft in een kortgeding de ontruiming van de huisgenoot ge‰ist, met een machtiging tot gebruik van de sterke arm.
De huisgenoot voert aan dat hij niet afwist van de huuropzegging en dat de bewindvoerder hier rekening mee had moeten houden. Volgens de huisgenoot is de opzegging niet rechtsgeldig.

De rechter oordeelt dat er geen onregelmatigheden zijn opgetreden tijdens de huuropzegging van de bewindvoerder en dat de huisgenoot van de huurder de woning moet ontruimen. Indien de huisgenoot dit niet doet is de verhuurder gemachtigd dit met de sterke arm uit te voeren, waarbij de kosten doorberekend worden aan de huurder. De huurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON