Ontruiming uitvoerbaar bij voorraad maar verhuurverbod in afwachting van beroep

Kenmerk: KG - ZA 2163
Datum uitspraak: 1 maart 2021
Rechter: Mr. Dudok van Heel
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder mag ontruimen na vonnis op overlast

Samenvatting

Kantonrechter heeft in 2020 ontruiming toegekend op basis van overlast. Dat oordeel is op basis van getuigenverklaringen die rammelen en afkomstig zijn van vrienden en werknemers van verhuurder. Helaas is het vonnis wel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat het uitgevoerd kan worden zonder het kansrijke beroep af te wachten. Dit schendt in feite het recht van huurders om het beroep af te wachten, zoals wel is geregeld bij beëindiging maar niet bij ontbinding.

Huurders hebben via diverse kort gedingen de ontruiming kunnen uitstellen. Behandeling van het beroep duurt echter erg lang en nu lukt verder uitstel niet meer. Daarom stellen advocaten van huurders nu voor om een verbod tot ontruimen uit te spreken en de inventaris laten staan tot in beroep is beslist. Huurster en haar zoon zelf vertrekken voorlopig, zodat van overlast (als die er al was) geen sprake kan zijn. Ze blijven wel de huur betalen.

Dit KG pakt goed uit. Inboedel mag blijven staan tot Hof beslist over incidentele vordering. Op straffe van een dwangsom van € 250.000. Op voorwaarde dat huurster gewoon de huur blijft betalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON