Ontruiming van huurder wegens niet hoofd verblijft in de woning.

Kenmerk: 443082 /
Datum uitspraak: 14 januari 2010
Rechter: M.Y.C. Poelmann
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil de huurder ontruimen omdat hij de woning niet goed gebruikt. De huurder is (bijna) nooit aanwezig en haalt alleen zijn post. Dit is volgens de verhuurder geen goed huurderschap.

Samenvatting

Huurder wordt gedagvaard in kortgeding omdat hij de woning volgens de verhuurder niet gebruiken als zijn hoofdverblijf.

De verhuurder eist dat huurder wordt ontruimd op straffe van verbeurte van dwangsommen. Indien de woning niet voor 1 december wordt ontruimd. Volgt de dwangsom bestaat uit een extra maand huur met vermeerdering van de wettelijke rente en de na kosten.
De huurder is de enige huurder van de woning en is verplicht om deze woning als hoofdverblijf te gebruiken. Medewerkers van de verhuurder zijn op verschillende moment bij de woning van de huurder langs gegaan maar geen van de keren was de huurder aanwezig of deed open. Uit getuigenverklaring komt naar voren dat de huurder vaak bij zijn vriendin verblijft. En dat hij zijn woning uitsluitend als post adres en kantoor gebruikt, dit is niet de bestemming van de woning. Tot slot verhuurd de huurder zijn huis onder, volgens de verhuurder verblijft er een Pakistaanse man in de woning en zijn zoon verbleef af en toe met vrienden in de woning

De huurder verweerd zich hier tegen. Dat hij niet vaak aanwezig is komt door het feit dat hij mantelzorg verleend aan zijn zieke moeder die aan de andere kant van de stad woont. Daarom blijft hij daar regelmatig slapen. Door zijn werkzaamheden heeft hij regelmatig in de avond uren bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen. Daarom is het vaak s`avonds donker in huis of is hij niet aanwezig. Met zijn vriendin heeft hij een lat relatie en verblijft af en toe daar. Overdag is hij vaak thuis en door zijn rare ritme rust hij dan uit.
Zijn woning is zijn hoofdverblijf is hier ingeschreven en ontvangt al zijn post. Zijn zoon kwam af en toe langs maar heef zijn woning nooit aan een derde gegeven/verhuurd.

De rechter oordeelt dat onvoldoende is aangetoond dat de huurder zijn woning niet als goed huurder gebruikt. De verklaringen die de verhuurder heeft verzameld zijn niet overtuigend genoeg en is niet volledig onderzoek gedaan. Ook het onderverhuren van de woning is niet voldoende bewezen.
Daarom wijst de rechter de eis tot ontruiming van de woonruimte gesteld door de verhuurder af en wordt de verhuurder veroordeeld in de kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON