Ontruiming van huurders uit het pand voor vestiging katholiek studiecentrum.

Kenmerk: CV 09-141
Datum uitspraak: 7 januari 2010
Rechter: E.R.S.M. Marres
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder wil katholiek studiecentrum in pand naast de kerk starten, nu zijn de woning nog verhuurd aan derden. Verhuurder heeft de huurovereenkomsten opgezegd op grond van dringend eigen gebruik.

Samenvatting

De eigenaar/verhuurder wil in het pand dat hoort bij hun kerk een katholiek studiecentrum vestigen. Alleen nu zijn de woningen nog verhuurd aan derden. De verhuurder heeft op 28 november 2008 een brief naar alle huurders gestuurd met de mededeling dat de huur wordt opgezegd per 1 juni 2009. Met de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik. De ruimtes gaan verbouwd worden en huisvesting bieden voor priesters en de studenten die tijdelijk in het studiecentrum verblijven.
Bij de opzegging is iedere huurder een verhuisvergoeding van 1000, – euro toegezegd. Dit is in de procedure vermeerderd met driemaal het bedrag van de per 1 januari 2010 door elk van de huurders individueel verschuldigde huur en servicekosten.

De huurders verweren zich hier tegen door aan te voeren dat er geen rekening gehouden moet worden met het beoogde gebruik van het pand. Omdat dit niet past in de doelstellingen en traditie van de verhuurder. Daarnaast is niet gebleken dat de verhuurder andere passende woonruimte heeft aangeboden aan de huurders.
Tot slot, indien de rechter toch ontruiming uitspreekt eisen de huurders een verhuisvergoeding van 5200, – euro.

Beoordeling rechter.
De rechter ontbindt de huurovereenkomsten. Hij laat de belangen van de verhuurder zwaarder wegen dan die van de huurders. De huurders hebben al een lange periode naar andere woonruimte kunnen zoeken en 40% van de bewoners heeft dat ook al gevonden.
De ontbinding vindt op 1 mei 2009 plaats en geeft daarbij de verhuurder de machtiging om dit met de sterke arm uit te voeren. De huurders krijgen de verhuisvergoeding zoals de verhuurder dit heeft voorgesteld toegewezen zoals hierboven is vermeld. De huurders worden ook veroordeeld in de kosten van de rechtsgang.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON