Onverschuldigd betaalde huurpenningen

Kenmerk: 793011 CV EXPL 06-20592
Datum uitspraak: 27 februari 2007
Rechter: Mr. A.H. Brauerle-Hetebri
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder heeft jegens verhuurder aanspraak op onverschuldigd betaalde huurpenningen. Verhuurder stelt voor om dit in termijnen te doen, maar dit vindt geen steun in de wet en regelgeving.

Samenvatting

Bij uitspraak van de Huurcommissie is de huurprijs verlaagd naar ?147,- per maand, omdat er gebreken in de woning zijn. Huurder stelt dat hij verhuurder aanspraak heeft op een bedrag van ?9212,- aan onverschuldigd betaalde huurpenningen. De vordering is door verhuurder erkend, maar omdat zij de vordering niet in een keer kon betalen heeft zij voorgesteld om dit in termijnen te doen. Huurder heeft hier afwijzend op gereageerd. Verhuurder vindt dat huurder in gebreke blijft, omdat hij geen medewerking verleend om de gebreken te verhelpen.

Kantonrechter heeft als volgt gesproken.
Het verwijt dat verhuurder aangeeft dat huurder onvoldoende medewerking verleend om de gebreken te verhelpen neemt niet weg dat verhuurder het onverschuldigd ontvangen bedrag aan huurder moet terugbetalen. Een betalingsregeling vindt geen steun in wet en regelgeving, dus huurder mocht terecht afwijzend reageren. Kantonrechter veroordeelt verhuurder tot betaling van ?9212,- vermeerderd met de wettelijke rente tot aan de voldoening.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON