Onverschuldigde betaling aan watereenheden

Kenmerk: CV06-9613
Datum uitspraak: 9 augustus 2006
Rechter: M.L. Tan
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder heeft over een bepaalde periode teveel betaald aan watereenheden. De teveel betaalde watereenheden zijn onverschuldigd betaald wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Dat verhuurder een onjuist aantal watereenheden in rekening heeft gebracht komt voor rekening en risico van verhuurder.

Samenvatting

Tussen partijen bestaat een huurovereenkomst. Bijzondere bepaling is dat het waterverbruik voor rekening van de huurder komt. Verhuurder vraagt 4 a 5 watereenheden per maand. Huurder heeft ter ondersteuning een berekening van een inspecteur van een waterleidingbedrijf dat er 3 watereenheden gevraagd kunnen worden. Bij brieven heeft huurder laten weten dat zij het teveel betaalde (?715,-) terug wil. De kanonrechter oordeelt als volgt. De verhuurder heeft de periode waarover huurder teveel watereenheden heeft betaald niet betwist. De teveel betaalde watereenheden zijn onverschuldigd betaald wegens het ontbreken van een rechtsgrond. Het feit dat verhuurder een onjuist aantal watereenheden in rekening heeft gebracht komt voor rekening en risico van verhuurder. Als contractspartij kan verhuurder zelf het waterleidingbedrijf aanspreken ter vergoeding van het door hem teveel betaalde aan watergeld. Verhuurder heeft de berekening die huurder heeft ingebracht niet betwist dus de kantonrechter gaat uit van de juistheid van deze gegevens. De kantonrechter veroordeelt de verhuurder tot betaling van ?715,-.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON