Opzegging huurovereenkomst voor funderingsrenovatie.

Kenmerk: KK 08-915
Datum uitspraak: 24 december 2009
Rechter: F van der Hoek
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is eigenaar/bewoner van de bovenste twee verdiepingen, sinds 1992. De verhuurder zegt de huur overeenkomst op i.v.m. renovatie en funderingsherstel. De huurster woont al sinds 1960 op de begaande grond en de eerste verdieping en gaat niet akkoord met deze opzegging.

Samenvatting

De huurder eist:
Ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning met een machtiging van de rechte om gebruik te maken van de sterke arm. De ontruiming is noodzakelijk voor herstel van fundering, i.v.m. verzakinggevaar van de woning. Tijdens de werkzaamheden wordt de vloer uit de begaande grond gehaald waardoor bewoning niet mogelijk is. En tot slot de verhuurster mag terug keren na de renovatie, maar dan tegen een geliberaliseerde, de huurprijs omdat na plaatsing van de kelder de woning tot deze categorie behoord.

De huurster stelt.
Ze woont er al 48 jaar en op haar leeftijd van 78 jaar heeft ze geen zin in al deze spanningen. En er is geen andere woonruimte aangeboden. Alleen gesuggereerd dat ze naar een aanleunwoning zou moeten verhuizen.
De huurster betwist dat er sprake is van dringend eigengebruik omdat ze na renovatie tegen een geliberaliseerde huurprijs mag terug keren. De renovatie kan ook plaats vinden met het doorlopen van de huurovereenkomst.
De huurster wil mee werken aan de renovatie mits de huur overeenkomst in stand blijft en de huur ongewijzigd blijft. Maar dit wil de verhuurder niet garanderen aan de huurster.
Als de belangen worden afgewogen dan is het niet noodzakelijk de huurovereenkomst op te zeggen. De buurman doet ook niet mee aan de renovatie en het verzakkinggevaar is niet acuut. De andere buren wordt ook gerenoveerd met instandhouding van de huurovereenkomst.

De boordeling van de rechter.
De verhuurder heeft niet goed genoeg onderbouwd dat er sprake is van dringend eigengebruik van de woning. Dit is nog door middel van een duidelijke financiering nog door een duidelijk bouwplan onderbouwd. De belangenafweging van beide partijen kan daarbij zelf buiten beschouwing worden gehouden.
De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON