Opzegging huurovereenkomst wegens slecht huurderschap

Kenmerk: CV 09-126
Datum uitspraak: 13 oktober 2009
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De verhuurder eist dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. De woning wordt ontruimd met als rede dat de huurder de huurovereenkomst niet nakomt. Dit omdat hij de woning niet als zijn hoofdverblijfplaats gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst.

De huurder stelt dat hij de woning normaal gebruikt en hij aan de huurverplichting voldoet dus geen rede ziet tot ontbinding van het huurcontract.

De rechter oordeelt dat de eis van de verhuurder ongegrond is, dat niet kan worden vast gesteld dat de huurder de woning als een niet goed huurder gebruikt. Hij kan aan de verplichtingen voldoen en de verhuurder kan niet bewijzen dat hij de woning voor een langer periode aan een derde ter beschikking stelt.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON