Overgang hoofdhuurderschap na overleden echtgenoot bij een gescheiden levenspatroon. Juridische medehuurder wordt hoofdhuurder.

Kenmerk: 954569 CV
Datum uitspraak: 12 augustus 2010
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Na het overlijden van haar man keert zijn echtgenote weer terug uit Marokko en vestigt zich in de huurwoning van haar man. De verhuurder wil haar ontruimen omdat de huurovereenkomst afloopt na overlijden. De rechter oordeelt dat de echtgenote de woning als hoofdverblijf gebruikt en zich geheel in Nederlands heeft gevestigd. De rechter kent de echtgenote de status van hoofdhuurster toe en kan op de woning blijven wonen. De verhuurder verliest de procedure die hij zelf is begonnen.

Samenvatting

Verhuurder eist bij de rechter dat de huurovereenkomst wordt opgezegd/ontbonden, de huurder is overleven. Nu woont zijn echtgenoot op de woning maar zij heeft enkele jaren van haar man gescheiden geleefd.

Huurster erkend dat zei vanaf 2000 met haar dochter bij haar moeder in Marokko heeft gewoond. Toen de huurder ernstig zie was geworden is ze op 6 november 2007 uit Marokko vertrekken. Vanaf toe heeft zei intrek genomen is de woning van haar man, na het overlijden is de huurder in Marokko begraven. De huurster is in de periode van 28 december 2007 tot en met 19 januari 2008 in Marokko geweest en daarna terug gekeerd naar Nederland.
Gezien de leeftijd van haar dochter was reeds al in de planning terug te keren naar Nederland, zodat haar dochter in Nederland haar middelbareschool kan volbrengen. De dochter is ook in geschreven bij een scholen gemeenschap in Amsterdam en moeder heeft zich ingeschreven voor een inburgeringcursus en volgt deze ook.

De rechter is van oordeel dat de echtgenoot op basis van artikel 7:266 lid1 juncto 7:268 lid 1 BW aanspraak maakt om van de status medehuurder, echtgenoot van de huurder, naar de status van hoofdhuurder te gaan. De huurster is geheel over gegaan van Marokko naar Nederland zo wel priv‚ als sociale en is de dochter ingeschreven bij een scholen gemeenschap.
De eis van de verhuurder wordt afgewezen en de huurster de status van hoofdhuurder toegewezen. De verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON