Redelijkheid stookkosten collectieve installatie

Kenmerk: CV 04-24155
Datum uitspraak: 5 juli 2005
Rechter: mr. M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder bewoont een woning in een complex en heeft bezwaar gemaakt tegen de afrekening servicekosten over het jaar 2002, verhuurder bracht toen ? 902 terzake stookkosten in rekening.
In casu verzoekt huurder de kantonrechter uitspraak te doen over de redelijkheid van de stookkosten.

In het geschil is het volgende aan de orde:
De redelijkheid van de stookkosten, de verdeelsleutel van de kosten van energie over de diverse woningen van het complex en de staat van onderhoud van de CV installatie waarvan huurder stelt dat deze niet deugt en daarom een te hoog bedrag in rekening wordt gebracht.

De kantonrechter oordeelt dat wat betreft de stookkosten verhuurder deze op een juiste wijze berekent. Geen rekening wordt gehouden met factoren als gezinssamenstelling en stookgedrag. De kantonrechter stelt dat huurder wist toen hij de woning betrok dat deze door een collectief verwarmingssysteem werd verwarmd en hij zal de nadelen daarvan moeten accepteren.
Wat betreft de verwarmingsinstallatie is de kantonrechter van mening dat verhuurder niet gehouden is aan het verzoek van huurder om bij individuele bewoners individuele systemen op hun verzoek aan te leggen.
De kosten van een collectief systeem liggen volgens ervaring van verhuurder zo?n 55 procent hoger dan bij individuele systemen. De kantonrechter oordeelt dat de in rekening gebrachte kosten redelijk zijn omdat het in casu nu eenmaal gaat om een collectief systeem.
De kantonrechter wijst de vordering van huurder af en veroordeelt huurder is de proceskosten

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON