Renovatie gebouwen complex, huurder weigert ontbindinghuurcontract.

Kenmerk: 452760 /
Datum uitspraak: 10 maart 2010
Rechter: M. van Hees
Instantie: Sector civiel
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Verhuurder heeft een Sociaal Plan Parkstad opgesteld en afspraken gemaakt met ook de huurdersverenging Amsterdam. Dit plan is opgesteld voor grondige renovatie van een woningencomplex, de verhuurder stelt dat het plan door absoluut geen enkele huurder ter discussie kan worden gesteld. Alle huren zijn opgezegd op grond van dringend eigen gebruik, de woningen worden gerenoveerd de indeling aangepast en asbest verwijderd. De huurders kunnen dan terug keren met een nieuw te sluiten huurcontract.
De verhuurder eist de ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woonruimte.

Een huurder is het hier niet mee eens. De wijziging van de indeling die de verhuurder voorstelt wil de huurder niet zei zullen niet tot een verhoging van het woongenot leiden, de woning gaat van 4 naar 3 kamers. De voorzieningen die aangebracht gaan worden zijn al in de woning aanwezig (denk aan eigen CV/dubbelglas) en de woning is nog in zeer goede staat.
Aan de werkzaamheden die wel noodzakelijk zijn in de woning wil de huurder zijn medewerking verlenen.
Ter zitting heeft de advocaat van de huurder opgemerkt dat wat er ook zij van het beroep op de gedane afspraken ? die allemaal buiten de betreffende huurder om zijn gemaakt en hem juridisch daarom niet kunnen rechtstreeks kunnen binden – dat er sprake is van een uniforme standaardaanpak die doet denken aan het vroegere Oostblok.

De rechter oordeelt: de huurder hoeft alleen de verwijdering van enige asbest uit zijn woning te gedogen maar verder de renovatie en verandering van zijn flatwoning in een driekamerwoning niet. Tevens is het huidige huurcontract ? en daarmee de huurprijs ? blijven bestaan en zijn daarmee vertrekpunt voor verder overleg over vergoeding van schades etc.
De rechter wijst de vordering van de huurder af.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON