Renovatie + vervreemding woningen geen be?indiginggrond voor huurovereenkomst

Kenmerk: 166/06 SKG
Datum uitspraak: 4 mei 2006
Rechter: mrs. N. van Lingen, R.J.F
Instantie: gerechtshof, beroep kanto
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Verhuurder krijgt in 2000 erfpachtrecht van pand waarin huurders wonen.
Verhuurder ontwikkelt plannen tot renovatie van complex, daarna wil hij panden verkopen. Begin 2006 wil verhuurder beginnen met renovatie.
Inmiddels zijn een groot aantal huurders van het complex verhuisd.
Verhuurder heeft schriftelijk de huur opgezegd bij 27 april 2005 en 31 oktober 2005 wegens dringend eigen gebruik voor woningen.
Verhuurder vordert ontruiming van de gehuurde woningen, kantonrechter heeft dit geweigerd, verhuurder stelt nu beroep in.

Verhuurder heeft in overleg met het stadsdeel het complex aangekocht, het project zou als stadsvernieuwingsproject worden aangemerkt. Dit kan echter niet leiden tot dringend eigen gebruik. Belangen van huurders blijft groter.
Verhuurder heeft niet voldoende duidelijk dan wel aannemelijk gemaakt dat de woning bouwkundig gezien gerenoveerd moet worden.
Het in stand houden van de woningen waarop ze in dit moment verkeren, levert voor verhuurder ook geen zodanige kosten op dat dit voor hem nadelig zou zijn.
Het eigen gebruik van verhuurder heeft met name betrekking op de vervreemding (De rechter kan de vordering slechts toewijzen indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen art. 7:274 lid 1 sub c) van de gehuurde woningen, omdat hij woningen wil doorverkopen na renovatie.
Dat verhuurder met zijn plannen het stadsdeel tegemoet komt aan het stadsvernieuwingsproject doet daar niet aan af.

Hof stelt dat bodemrechter niet zal oordelen dat be?indiginggrond als bedoeld in art. 7:274 lid 1 sub c toegewezen zal worden.
Het Hof bekrachtigt vonnissen van kantonrechter.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON