Renovatie, wisselwoning en verhuiskostenvergoeding.

Kenmerk: KK 09-128
Datum uitspraak: 12 januari 2010
Rechter: E. Pennink
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder eist ontruiming van de woning om renovatie van de vloer uit te voeren. De huurder heeft de wisselwoning geweigerd. De huurder stelt daartegenover dat hij recht heeft op schade- verhuiskostenvergoeding. Daarnaast eist de huurder ook dat de renovatie zo kort mogelijk duurt. De huurder wordt op alle punten in het gelijk gesteld.

Samenvatting

In conventie eist de verhuurder dat de huurder de woning moet ontruimd. De vloeren moeten worden gerenoveerd omdat houdrot/worm is geconstateerd in de vloeren. De verhuurder heeft een wisselwoning aangeboden maar deze is afgewezen door de huurder. Het is de huurder aan te reken dat hij nu geen wisselwoning heeft stelt de verhuurder, maar denk dat er nog wel ‚‚n geregeld kan worden.

De huurder stelt dat hij bereid is mee te werken aan de werkzaamheden maar dat hij op grond van artikel 7:220 BW recht heeft op schadevergoeding/verhuiskosten vergoeding. Zoals gebruikelijk is bij de woningbouwcorporaties (+/- 5000, – euro)

De rechter beoordeeld in conventie dat de parijen het er over eens zijn dat de renovatie moet plaatsvinden En dat indien de verhuurder een nieuwe wisselwoning heeft, de huurder hier binnen 14 dagen in zal trekken en de huidige woning ontruimt.
De eis van de verhuurder wordt afgewezen en de verhuurder veroordeeld in de kosten.

In reconventie eist de huurder, uitvoerbaar bij voorraad, dat de verhuurder de 5000, – euro schadevergoeding moet voldoen. Uitbetaling in twee delen, eerste deel bij ontruiming en het tweede deel bij terug keer in de gerenoveerde woning. Met de eis de woning zo snel mogelijk weer aan hem ter beschikking te stellen waarbij de voorspelde periode van 3 maanden werkzaamheden de huurder te lang lijkt.

De verhuurder stelt hierbij dat een hoge schedevergoeding hier niet op zijn plaats is omdat de huurprijs ongewijzigd is. De periode van renovatie zal waarschijnlijk langer dan 3 maanden duren.

De rechter beoordeeld in reconventie dat de eis van schadevergoeding te hoog is en verlaagd deze naar 4000, – euro uit te betalen in twee delen, zoals is ge‰ist. De duur van 3 maanden van de renovatie acht de rechter redelijk, ook omdat het lastig is om de tijdsduur van een dergelijke ingrijpende renovatie te plannen. De duur wordt niet vast gesteld, echter wordt er een dwangsom gezet op de terugkeer in de woning na afronding van de renovatie. Deze dwangsom bedraagt 50 euro per dag met een maximum van 50.000, – euro.
En de verhuurder is weer in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de kosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON