Rozendaal vs Swift

Kenmerk: KK 13-1460
Datum uitspraak: 11 oktober 2013
Rechter: M.P.A.M Fruytier
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Stadsdeel heeft overbewoning/illegale kamerverhuur geconstateerd en beëindiging van de situatie gevorderd op straffe van dwangsom. Zodoende heeft zij de huurders de huur opgezegd. Daarnaast vordert vh betaling van huurachterstand. De huur opzegging voldoet niet aan de voorwaarden. Vh heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat de illegale situatie stopt met het opzeggen van de huur aan deze huurders (er zijn er meer), en zij heeft te weinig gedaan voor het woonbelang van huurders. (Alleen gelet op de dwangsom die haar boven het hoofd hangt). De huurachterstand kan niet aangetoond worden: verschillende versies huurcontracten met verschillende bedragen in pen erbij geschreven

Samenvatting

Verhuurster heeft mw Swift de huur opgezegd, omdat ze een brief heeft ontvangen van het stadsdeel dat ze illegaal kamers verhuurt. Verhuurster heeft zichzelf weer ingeschreven op het adres en de huur aan de andere huurders, waaronder mw Swift, opgezegd per 1 augustus. Eisen van Vh zijn afgewezen (vonnis in dictaweb). Vervolgens is zij in beroep gegaan (zaak ASD1326) maar dat heeft zij ingetrokken na verweer door de advocaat van de huurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON