Ruimte 13 wel of geen onderdeel van het gehuurde van de huurder.

Kenmerk: 34624/07
Datum uitspraak: 4 december 2009
Rechter: S.G. Ellerbroek
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder betwist dat de ruimte 13 tot de woning van de huurder behoord. Uit getuigenverklaring blijkt dat de huurder ruimte 13 vanaf het begin van de overeenkomst in zijn gebruik heeft. De rechter wijst de eis, dat de huurder de ruimte ten onrechte gebruikt af.

Samenvatting

Verhuurder betwist dat ruimte 13 tot het gehuurde van de huurder behoord. Echter is de verhuurder niet in staat geweest dit met bewijs te bekrachtigen.

Uit de getuigenverklaringen blijk dat de huurder vanaf het begin ook gebruik heeft maken van ruimte 13. Er is wel verklaard dat ruimte 13 groter was dan aangegeven op de tekening, die waren opgesteld tijdens de splitsingsprocedure van het pand. Uit de verklaringen blijkt niet dat de huurder geen recht heeft om ruimte 13 te gebruiken.

De verhuurder overlegt nog een verklaring van de eigenaar. Deze verklaard dat zij geen bezwaar heeft tegen het gebruik van ruimte 13, maar dit geld enkel was voor de in de splitsingsprocedure vastgelegd ruimte. De verhuurder betoogd dat er dus niet naar de feitelijke situatie moet worden gekeken maar naar de ruimte zo als hij hoort te zijn.

De rechter beoordeelt dat dit betoog van de verhuurder niet opgaat. De verhuurder heeft niet weersproken dat de huurder geen huurrechten heeft ten aanzien van ruimte 13. Dat de intekening van de tussen muur een andere plaats heeft dan de werkelijke plaats van de muur, doet niet af aan de huurrechten van de huurder. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie van de ruimte 13. Het is voor de huurder niet van belang dat de eigenaar niet heeft ingestemd met de overeenkomst. Op basis van de huurrechten van de huurder, kan de huurder zicht tegen elke ander gebruik van ruimte 13 verzetten.
De verhuurder wordt in dit proces in het ongelijk gesteld en veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON