Servicekosten

Kenmerk: 250/08
Datum uitspraak: 4 april 2008
Rechter: R.A.J. van der Linde
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Tenminste 70% van de huurders moeten instemmen met het voorstel betreft het onderhoud en de servicekosten

Samenvatting

Bij brief stelt verhuurder aan huurder voor om het schoonmaken van de trappenhuizen door een professioneel schoonmaakbedrijf te laten uitvoeren. Dit brengt een verhoging van de servicekosten mee met ?7 per maand.
Bij latere brief deelt verhuurder aan huurder mee dat een meerderheid van de bewoners van het complex met het voorstel akkoord gaat.

Huurder stelt dat niet is voldaan aan de door de wet gestelde regel dat tenminste 70% van de huurders moet hebben ingestemd en vordert een verklaring voor recht.

Verhuurder verklaart bij dat bij nader onderzoek het gelijk aan de zijde van de huurder blijkt te zijn en met terugwerkende kracht de in rekening gebrachte servicepost en bijbehorende kosten ongedaan zal maken.

Dit leidt tot de slotsom dat de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is.

De kantonrechter beslist:
I Huurder is de huurprijsverhoging van ?7 niet verschuldigd;
II verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON