Splitsing all-in huurprijs

Kenmerk: CV 05-14514
Datum uitspraak: 16 maart 2006
Rechter: Mr. B. Doorewaard Boekhou
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Indien niet bewezen kan worden (aan de hand van een inboedellijst of andere relevante gegevens) dat de huurder op gebied van de inboedel in gebreken is, dient de verhuurder altijd de waarborgsom terug te betalen.

Samenvatting

Hoofdzaak in dit vonnis is het volgende:
Verhuurder verhuurt woning all-in voor 750 euro per maand. Huurder verzoekt huurcommissie de all-in huur te splitsen in kale huur en servicekosten.
De woning wordt op 60 punten gewaardeerd waar een maximale huurprijs van 242,10 euro per maand bij hoort. Op grond van art. 7:258 BW dient een all-in huur te worden vastgesteld op 55% van de maximaal toegestane huurprijs (133,16 euro) en de vergoeding van de bijkomende diensten op maximaal 25% van de vastgestelde huurprijs (33,29) de huurder vordert dan ook een vaststelling van de huur begroot op de bovengenoemde bedragen vanaf 1 januari 2005, de maand volgende op de maand waarop het verzoek aan de huurcommissie is gedaan.
Verlaagde huur kan volgens verhuurder niet eerder in gaan dan de maand volgende op de maand waarop het verzoek aan de kantonrechter is gedaan, dus niet al vanaf januari 2005.

Tevens vordert huurder een bedrag ad 750 euro voor teveel betaalde waarborgsom. Inmiddels heeft huurder het verhuurde verlaten.
Verhuurder verweert zich en stelt dat het gehuurde deels gemeubileerd is. Verhuurder heeft waarborgsom niet teruggegeven omdat huurder bij verhuizing diverse inboedelgoederen heeft meegenomen.

Kantonrechter stelt huurder in het gelijk en oordeelt dat de ingangsdatum van de vastgestelde huur geldt vanaf 1 januari 2005 en dat niet kan worden bewezen dat huurder inboedelgoedereen heeft meegenomen, verhuurder zal waarborgsom terug moeten betalen.

In reconventie
Verhuurder stelt dat huurder vanaf januari 2005 geen huur meer heeft betaald.
Kantonrechter oordeelt dat huurder de achterstallige huur van 1182,25 euro nog moet betalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON