te laat betaalde leges, toch toetsing huurprijs bij kantonrechter

Kenmerk: 14-31217
Datum uitspraak: 20 juli 2015
Rechter: F van der Hoek
Instantie: rechtbank
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

h betaalde leges te laat wegens buitenslands verblijf, verzet tegen voorzittersuitspraak en daarna zaak aan kantonrechter voorgelegd. Deze oordeelt dat toegang tot de rechter op de voet van art 7:262 BW niet aan beperkingen onderhevig is.

Samenvatting

H betaalt te veel huur, had procedure toetsing gestart maar was te laat met betaling leges. KR volgt argumenten H volledig en stelt huurprijs vast op € 536.01 per24 september 2013. Te laat afgemeld energielabe3l (na aanvang huurovereenkomst) telt niet mee, noch de later aangevoerde veiligheidspunten die de verhuurder in de oorspronkelijke berekening vergeten was “Daargelaten dat Libra op geen enkele manier heeft toegelicht waarom een bijtelling ter zake van veiligheid moet plaatsvinden, heeft zij die woningkwaliteit niet aan de overeengekomen huurprijs ten grondslag gellegd. Dat kan zij niet met terugwerkende kracht doen”.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON