Te zwaar gehanteerde sanctie

Kenmerk: CV 04-8770
Datum uitspraak: 2 september 2004
Rechter: F. van der Hoek
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Woongenot slechts in beperkte mate aangetast

Samenvatting

Huurder huurt een woning te Amsterdam voor ?325 per maand. Huurder verzoekt de Huurcommissie tot tijdelijke huurverlaging van de huurprijs. De Huurcommissie bepaalt de huurprijs op ?215, gebaseerd op een woningkwaliteit van 68 punten met een opslag van 30% wegens de monumentale status van de woning. De huurcommissie nam het volgende gebrek in aanmerking: van schuifraam ontbreken de wissellatten, de belegstukken, de raamgewichten zijn en/of de katrollen, een gebrek in de categorie C dat een huurverlaging toestaat tot 60% van de maximale huurprijs.

Verhuurder vordert om de huurprijs te bepalen op ?325 per maand.
Verhuurder stelt dat het ontbreken van de raamgewichten niet is aan te merken als een ernstig gebrek in de zin van de wet.
Huurder wijst erop dat vier van de vijf ramen moeilijk open en vastgezet kunnen worden. Volgens het timerbedrijf van verhuurder is er ca. 17 kg. Liftkracht nodig om het raam te bewegen.
De door de huurcommissie wordt volgens de kantonrechter als te zwaar aangemerkt, nu het woongenot slechts in beperkte mate is aangetast.
Volgens de kantonrechter beoordeelt de huurcommissie ten onrechte de gebreken aan de keuken en de kookplaat niet. Met de onweersproken beschrijving van de gebreken is voldoende aannemelijk dat zich ernstig gebrek voordeed.
Huurder stelt voorts geluidsoverlast te hebben. Verhuurder betwist dit. Volgens kantonrechter maakt huurder onvoldoende aannemelijk dat de overlast in overwegende mate aan de bouwkwaliteit van de woning aan verhuurder toe te rekenen omstandigheden te verwijten is.

De kantonrechter beslist:
I Stelt de huurprijs vast op ?215;
II wijst af het meer of anders gevorderde;
III compenseert de kosten van het geding.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON