tekortkoming h niet voldoende voor ontbinding

Kenmerk: 7166449 CV EXPL 18-18785
Datum uitspraak: 29 april 2019
Rechter: T.M.A. van Löben Sels
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

H werd gedagvaard in ontruiming wegens niet zelf bewonen. contract kent geen zelfbewoningsplicht. Wel heeft huurder de woning tijdelijk in gebruik gegeven aan zoon van vriendin, maar dit is niet van dien aard dat dat een ontbinding rechtvaardigt.

Samenvatting

Huurder was wegens ziekte langer niet op de woning. Omdat er geen plicht is opgenomen in de huurovereenkomst voor het hebben van het hoofdverblijf, wordt op deze grond geen ontruiming toegewezen. De zoon van de vriendin maakte wel enige tijd gebruik van de woning, maar kon bewijzen dat hij merendeels van de tijd ervoor elders woonde obv vliegtickets. Een maand of drie heeft hij wel in de woning verbleven: pt10: “indien ervan wordt uitgegaan dat huurder gedurende die periode niet of nauwelijks in de woning heeft gewoond, heet huurder gehandeld in strijd met art. x van de huurovereenkomst en is hij daarmee tekort geschoten (..).(..)de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. (art 6:265 BW)

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON