Termijn verlopen van Leegstandwet/ Vaste huurovereenkomst ontstaan.

Kenmerk: CV 04-3733
Datum uitspraak: 22 juli 2004
Rechter: Mr. H. Brouwer
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Een tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet is afgesloten. Omdat verhuurder de huur niet heeft opgezegd is een gewone huurovereenkomst ontstaan.

Samenvatting

Op 30 augustus 2002 is een tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet afgesloten voor de periode van 2 jaar. Opzegging van de huurovereenkomst is vereist. Verhuurder dient een termijn van 3 maanden in acht te nemen (art. 16 lid 5 LW). Verhuurder heeft de huurovereenkomst op 1 mei 2002 stilzwijgend met een jaar verlengd. Verhuurder heeft hiervoor een vergunning aangevraagd. Huurder weigert een nieuwe tijdelijke gebruiksovereenkomst te tekenen.
Verhuurder stelt dat de huurovereenkomst is ge?indigd en vordert ontbinding van de huurovereenkomst.

Huurder stelt dat er een vaste huurovereenkomst is ontstaan. De tijdelijke huurovereenkomst is ge?indigd op 1 mei 2002. Verhuurder heeft de huur niet opgezegd en huurder was onbekend met de verlenging van de vergunning.

De kantonrechter wijst de vordering van verhuurder af.
De huurovereenkomst voldoet sinds 1 mei 2002 niet langer aan de voorwaarden van art. 16 lid 10 LW ( de huurovereenkomst moet schriftelijk zijn, er moet melding worden gemaakt van de vergunning en de periode moet worden genoemd). De tijdelijke huurovereenkomst, die door verhuurder niet is opgezegd, is op grond van art. 16 lid 7 LW ge?indigd op 1 mei 2002. De ge?indigde tijdelijke huurovereenkomst kan niet stilzwijgend worden verlengd krachtens de Leegstandwet.
Per 1 mei 2002 is dus een gewone huurovereenkomst ontstaan, omdat de opzegging achterwege is gebleven en huurder met stilzwijgende instemming van verhuurder in het gehuurde is blijven wonen tegen betaling.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON