Terug in gebruik nemen boodschappen liftjes.

Kenmerk: 1119054 K
Datum uitspraak: 2 april 2010
Rechter: A.J.T. Karskens
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

In de woningen van de huurders zijn boodschappenliftjes aanwezig. Verhuurder heeft deze slecht tot niet onderhouden, na een ongeluk met de liftjes worden ze allemaal buiten werking gesteld. De huurder eisen nu dat verhuurder het nodige onderhoud aan de liftjes uitvoert en ze weer te beschikking stelt aan de huurders.

Samenvatting

Huurders eisen dat de boodschappenliftjes in het complex waar zij de woning huren worden hersteld. Na een ongeluk met de liftjes die dateren uit de jaren dertig van de vorige eeuw, heeft de verhuurder van het complex de liftjes buiten werking gesteld.
De huurders maakte dagelijks gebruik van de liftjes, zij brengen hier mee hun bootschappen naar hun etage. De meeste van de bewoners zijn inmiddels bijaard en wonen op de 2e of 3e etage, zonder deze liften krijgen ze hun bootschappen niet meer op hun woning.
De eis van de huurders is dat de verhuurder op last van een dwangsom de boodschappenliftjes in goede staat van onderhoudt weer aan de bewoners te beschikking stelt.

De verhuurder verweerd zich hier tegen en geeft aan dat de boodschappenliftjes in zeer slechte staat zijn en niet direct tot het gehuurder behoren, dat is namelijk de woning. Dat dit systeem achterhaald is omdat vroeger, de jaren 30-50 van de vorige eeuw de leveranciers hier mee hun diensten afleverde. De veiligheid van het systeem te wensen over laat en daarom niet meer in gebruik genomen kan worden. En tot slot dat het complex niet gebouwd is voor bejaardenhuisvesting.

Tijdens de zitting neemt de verhuurder de stelling in dat zij de boodschappenliftjes uitsluitend weer in gebruik zullen geven indien de huurders de verhuurder niet aansprakelijk zullen stellen voor eventuele incidenten met de boodschappenliftjes.

De rechter is van oordeel dat de boodschappenliftjes onderdeel uitmaken van het gehuurde. Door de uitspraak hiervoor de verhuurder de intentie heeft om de liftjes weer in gebruik te geven aan de huurders. De rechter is tevens van mening dat de niet aansprakelijkheidsverklaring van de verhuurder niet nodig is. De bouw en woning toezicht van de Gemeente Amsterdam heeft geen bezwaar tegen het weer in gebruik nemen van de liftjes in de oorspronkelijke staat.
De rechter stelt dat de verhuurder de liftjes in de oude/oorspronkelijk staat moet herstellen en gezien de werkzaamheden de verhuurder hier twee maanden de tijd voor heeft na dagtekening vonnis. Indien hier niet aan voldaan wordt is dit op straffe van een dwangsom van 250, – euro per dag, met een maximum van 20.000, – euro.
De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het geding aan de zijde van de tegenpartij.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON