Terugvorderen waarborgsom

Kenmerk: 8496439 CV EXPL 20-8052
Datum uitspraak: 13 oktober 2020
Rechter: R.H.C. van Harmelen
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurster

Opnieuw zoeken:

Kern

Namens verhuurder heeft bemiddelaar zowel een begin-, voor- als eindinspectie gehouden in de woonruimte. Van gebreken of onvolkomenheden is niet gebleken. Verhuurder kan daarom geen kosten met de waarborgsom verrekenen.

Samenvatting

Verhuurder verhuurt via bemiddelaar City Homes. Deze heeft de woning aan het begin van de huur geïnspecteerd. Ook is een voorinspectie en een eindinspectie gehouden. Verhuurder was daar zelf niet bij aanwezig. De kantonrechter oordeelt dat de bemiddelaar namens hem is opgetreden en dat er daarom vanuit moet worden gegaan dat de woonruimte op de juiste wijze is opgeleverd.

Als de verhuurder ná de eindinspectie, in weerwil van het eindinspectierapport, alsnog gebreken of andere onvolkomenheden had geconstateerd, dan had het op zijn weg gelegen om de huurster opnieuw uit te nodigen in de woning, deze gebreken met haar te bespreken en zonodig de huurster alsnog in de gelegenheid te stellen e.e.a. op te heffen. Nu de verhuurder dit niet heeft gedaan, was hij niet gerechtigd om € 870,00 met de waarborgsom te verrekenen, de door de verhuurder overgelegde foto’s (waarop overigens niet zonder meer aan de huurster toe te rekenen gebreken zichtbaar waren) ten spijt.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON