Terugvordering onverschuldigd betaalde huur

Kenmerk: rolnr. 17375/04
Datum uitspraak: 26 november 2004
Rechter: mr. R.A.J. van der Linde
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat huurder teveel aan huur onverschuldigd heeft betaald en dit bedrag kan terugvorderen van verhuurder.

In casu hebben huurder en verhuurder een geschil betreffende de huurprijs.
De huurcommissie heeft de huurprijs vastgesteld op ? 61 vanwege gebreken in de woning die twee nulpunten opleveren, vocht en schimmelplek en stankoverlast als gevolg van niet (voldoende) werkende riolering .
Verhuurder heeft vervolgens een verzoek bij de huurcommissie en vervolgens bij de kantonrechter ingediend om uitspraak te doen over de datum waarop de oude huurprijs weer in rekening mag worden gebracht. Zowel de huurcommissie als de kantonrechter bepaalde dat de gebreken nog niet voldoende zijn verholpen, verlaagde huurprijs blijft van kracht en de oude huurprijs kan weer in rekening worden gebracht vanaf de eerste van de maand volgend op die waarin de gebreken zijn hersteld.
Huurder is alle tijd de oorspronkelijke huurprijs blijven betalen; ? 87.

Verhuurder heeft in april 2003 schriftelijk huurder verzocht om contact op te nemen over de stankoverlast en het repareren van de vochtplek. Huurder heeft hierop niet gereageerd waardoor per 1 mei weer aanspraak gemaakt kan worden op de oude huurprijs.

Huurder vordert het teveel betaalde bedrag, het verschil tussen ? 61 en ? 87 terug over de periode van 1 februari 2000 tot 1 mei 2003.

De kantonrechter oordeelt dat verhuurder de teveel betaalde huur moet terug betalen van 1 februari tot en met 1 mei 2003, een bedrag ad ? 993. Verhuurder wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON