Terugvordering sleutelgeld.

Kenmerk: CV 09-358
Datum uitspraak: 1 juni 2010
Rechter: M.P.A.M. Fruytier
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Rechter oordeelt dat de gemaakt kosten voor het opstellen contract (sleutelgeld) terug betaald moeten worden door de verhuurder. De contract overeenkomst wordt vernietigd op grond van artikel 7:264BW

Samenvatting

Huurder heeft bij aanvang van de huurovereenkomst een bedrag van 9100,- euro betaald voor het maken van afspraken met betrekking tot de huurovereenkomst, ook wel sleutelgeld genoemd. Huurder heeft gesommeerd om dit bedrag, inclusief rente terug te vorderen, de gemachtigde van verhuurder heeft dit geweigerd.

Nu vordert de huurder de som van 9100,- euro plus de buitenrechtelijke incassokosten van 833,- euro, plus de veroordeling in de proceskosten.

De verhuurder verweerd zicht tegen deze vordering. (verweer niet opgenomen in de uitspraak)

De rechter oordeelt als volgt.

In de zin van artikel 7:264BW (Elk in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst betreffende woonruimte gemaakt beding, niet de huurprijs betreffende, voorzover daarbij ten behoeve van een der partijen een niet redelijk voordeel wordt overeengekomen, is nietig.) is de overeenkomst die gesloten is naast het huurcontract nietig. Tevens wordt er niet aangetoond dat er sprake is dat er roerende goederen worden overgenomen, bijvoorbeeld meubels of een vloer. De kantonrechter oordeelt dat hier geen sprake van is, de overeenkomst vertegenwoordig niet dat enige waarde vertegenwoordigd.

De vordering wordt toegewezen aan de huurder, de rente loopt met ingang van 7 september 2009 en de buitenrechtelijk kosten (aan de hand van de kantonstaffel) 833,- euro worden toegewezen. De verhuurder wordt tevens veroordeeld in de proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON