testt

Kenmerk: test
Datum uitspraak: 4 april 2023
Rechter: test
Instantie: test
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

test

Samenvatting

Huurster huurde tot 1 april 2021 een kamer in noord van Direct Capital (Sniekers en Offenberg). Daar was het nodige aan de hand: onrust door gedrag van de verhuurder en behoorlijke gestoorde medebewoners en de gemeente die eigenaar én verhuurder Offenberg elk een boete van €12.000 heeft opgelegd wegens ontbreken van een vergunning voor kamergewijze verhuur / woningdelen. Huurder had via !WOON een all-in procedure lopen en maakte aanspraak op aan Direct Capital betaalde bemiddelingskosten (€356,95).
Verhuurder Offenberg heeft huurster enkele voorstellen gedaan, o.a. om te verhuizen naar deze woonruimte. Na de nodige onderhandelingen en akkoord van Offenberg op een aantal door huurster gestelde voorwaarden is huurster – mede ook vanwege haar niet bepaald prettige woonsituatie – akkoord gegaan met het aanbod van Offenberg.
O.a. gemaakte afspraken: niet doorzetten Huurcommissie-procedure, afzien van bemiddelingskosten, betaling verhuiskosten, huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, relatief lage huurprijs en Offenberg als verhuurder. Althans, zo werd dat aan huurster voorgespiegeld. Het lijkt er nu namelijk sterk op dat Offenberg / Direct Capital de woning huurt van de eigenaar, dat hij deze onderverhuurt aan huurster (Offenberg stuurde huurster een advies van de advocaat van de eigenaar waaruit dat zou moeten blijken) en dat zij geacht wordt de woning op 1-12-21 te verlaten.
Huurster stelt te zijn misleid, als er sprake is van onderhuur dan was zij nooit akkoord gegaan met verhuizing naar dit adres.
Verder van belang: volgens haar huurovereenkomst huurt huurster een kamer (daar is de huurprijs ook naar). Of huurt zij de gehele woning? Huurster stelt dat zij tot nu toe alleen in de woning heeft gewoond en alle vertrekken in gebruik heeft.
Mocht huurster de woning moeten verlaten dan kan zij, op grond van het op haar verzoek in de huurovereenkomst opgenomen beding, mogelijk aanspraak maken op een door Offenberg te betalen boete wegens wanprestatie.
8-12-21 R:
Er zijn in de zaak van huurder Moll twee wederpartijen. Arend Bouwman heeft dus twee toevoegingen aangevraagd, daarom is er ook twee keer een eigen bijdrage van €152,-
– Moll vs Offenberg -> Factuur 211734 dd. 2-12-21, akkoord 6-12
– Moll vs Simbula -> Factuur 211769 dd. 8-12-21, akkoord 8-12

22-9-22 Rmn: zaak is al een tijd geleden gewonnen, maar nog iets met de EBF-afrekening dat moet worden opgelost, Arend daarover gemaild.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON