Teveel betaalde huur

Kenmerk: CV -069782
Datum uitspraak: 21 maart 2007
Rechter: c. vond Meyenfeldt
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Indien de huurder het teveel betaalde huur met teruggestort wilt zien, dient hij optijd een huurprijsprocedure te starten

Samenvatting

Huurders hebben van 1 juni 2004 t/m 31 mei 2005 een woning met inventaris van de verhuurder gehuurd. De overeengekomen huurprijs bedroeg ? 850,- en een voorschotbedrag van 250 p.m. (incl. Energie en roerende zaken) en er is een borg betaald van ? 1100,- Op 24 mei 2004 heeft de huurcommissie uitgesproken dat de huurprijs vanaf aanvang ? 125,90 p.m. zou moeten bedragen het voorschotbedrag 133,- p.m. De huurders hebben het teveel betaalde bedrag meerdere malen gesommeerd bij de verhuurder.

In conventie

De huurders vorderen in conventie de verhuurder te veroordelen tot betaling van ? 9543(hoofdsom+incassokosten).

De verhuurder verweert zich tegen deze vordering en voert aan dat de berekening van huurders van hun vordering niet geheel juist is. Zij concludeert tot afwijzing van die vordering en stelt een tegenvordering in tot een bedrag van ? 13.031,-

De rechtbank gaat mee met de huurcommissie in de uitspraak over het teveelbetaalde huur. Daarnaast heeft de verhuurder geen beroep aangetekend tegen deze uitspraak bij de rechtbank waardoor de rechtbank ervan uitging dat de verhuurder zich kon verenigen met deze uitspraak.

In reconventie

De verhuurder vordert de vervangingswaarde voor enige roerende zaken die bij aanvang van de verhuur in de woning waren, maar ontbraken tijdens de oplevering. Bedrag wordt geschat op ? 9660,-. Daarnaast vordert de verhuurder een bedrag van ? 1480 wegens herstel van de wanden en ? 1580 wegens overeengekomen bijdrage in de kosten van de houtenvloer.

De huurders verweren zich tegen deze vordering en ontkennen de juistheid en het feit dat zij ooit een overgelegde inventarislijst hebben ondertekend. Daarnaast ontkennen de huurders alle andere gedane acquisities van de verhuurder.

– Beslissing in reconventie is nog in proces ?

De kantonrechter veroordeelt de verhuurder tot het betalen van de teveel betaalde huur ( ? 7610) vanaf januari 2006.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON