Tijdelijke huurovereenkomst / geen be?indiginggrond

Kenmerk: CV 05-8587
Datum uitspraak: 15 november 2005
Rechter: mr. E. Pennink
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

De kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen grond is voor be?indiging van een tijdelijke huurovereenkomst.

Huurders hebben met verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst voor ??n jaar gesloten. In de huurovereenkomst staat een datum waarop de huurovereenkomst eindigt, dit is tevens de ontruimingsdatum.
Verhuurder schrijft huurders aan tot opzegging van de huur. Huurders gaan hiermee echter niet akkoord.

Verhuurder vordert vaststelling van be?indiging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Verhuurder geeft hierbij aan dat de huurovereenkomst impliciet een be?indigingsovereenkomst bevatte en dat het duidelijk ging om een huurovereenkomst van ??n jaar. Subsidiair voert verhuurder aan de woning dringend nodig te hebben voor eigen gebruik.

Kantonrechter oordeelt dat een huurovereenkomst met daarin een impliciete be?indigingsovereenkomst opgenomen niet gesloten kan worden bij het aangaan van de huurovereenkomst, dit is in strijd met de aard en de strekking van de overeenkomst.
Vordering tot be?indiging van de huurovereenkomst is dan ook niet toewijsbaar.
De Kantonrechter geeft aan dat verhuurders geen vordering tot vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt hebben ingesteld. Bovendien zijn er geen bijzondere omstandigheden gesteld noch gebleken voor dringend eigen gebruik. Hierdoor is de vordering tot ontruiming op grond van dringend eigen gebruik ongegrond.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON