Tijdens vakantie reis in Amerika is de huurder ontruimd met een verstekvonnis.

Kenmerk: CV 14-13989
Datum uitspraak: 23 oktober 2014
Rechter: A.W.J. Ros
Instantie: privaatrecht
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurder wordt ontruimd in zijn vakantie in Amerika, dit op basis van een verstekvonnis die op een onterechter huurachterstand is uitgesproken. Huurder start een bodem procedure en wordt in het gelijk gesteld. Het verstek vonnis wordt vernietigd. De specifiek gevraagde schadevergoeding door de huurder wordt afgewezen, echter betaalde de verhuurde wel € 15.000 schadeloosstelling.

Samenvatting

Huurder is op rond reis door Amerika op dat moment brengt de verhuurder een dagvaarding uit voor een kortgeding. De eis is ontbinding en ontruiming van de woning op grond van een huurachterstand. H was niet op de hoogte van de dagvaarding en wordt per verstek veroordeeld. De rechter spreekt de ontbinding en ontruiming van de woning uit.
De verhuurder het vonnis uit en ontruimt de woning, de spullen wordt verwijderd en opgeslagen via de Gemeente Amsterdam.

De huurder komt terug van zijn vakantie en ziet dat zijn woning is ontruimd en zicht zich daarom gedwongen om in een hotel te verblijven. De huurder besluit de in zijn ogen onterechte ontruiming aan te vechten en start een bodemprocedure.
In de tussen tijd heeft de huurder zijn (oude) huurwoning gekraakt en heeft zijn spullen, waar delen van misten, opgehaald bij de opslag. Hiervoor moet de huurder wel eerst de opslag kosten betalen.

De huurder eist nu dat de ontbinding van de overeenkomst en de ontruiming worden vernietigd en de huurder eist een schade vergoeding i.v.m. de extra gemaakte kosten.
Daarnaast stelt de huurder dat er nooit sprake was van een huur achterstand. De huurder had een vordering op de verhuurder, te veel betaalde huur na uitspraak van de Huurcommissie over de toetsing van de aanvangshuurprijs. De huurder heeft hier zelfs beslag laten leggen op de goederen van de verhuurder.

De verhuurder stelt dat er wel degelijk een sprake is van een huurachterstand omdat de huurverhoging van dat jaar niet is voldaan. Huurder had geen bezwaar gemaakt en is door gegaan met verrekenen van de huur.
Daarnaast voert de verhuurder aan dat de huurder zijn woning niet als hoofdverblijf gebruikt, de huurder werkt bij de UvA en werkt veel in Schotland, daar beschikt de huurder ook over een eigen appartement. Dit is naast de huurachterstand een grond om de huurovereenkomst te willen ontbinden.

Huurder verweerd zich, verhuurder is niet tijdig een procedure bij de Huurcommissie gestart, verhuurder is niet ontvankelijk verklaard en heeft deze zaak verloren. Daarnaast bestrijd de huurder dat de woning in Amsterdam niet zijn hoofd verblijf is. Zijn werkzaamheden in Schotland hebben hier niets mee te maken.

De rechter beoordeeld dat er inderdaad gaan spraken was van een huurachterstand en dat de uitspraak van de voorzieningen rechter wordt vernietigd. Daarnaast wordt de eist van de verhuurder afgewezen dat de huurder de huurverhoging moet worden voldaan. De rechter wijst de specifieke vordering tot schade vergoeding van de huurder af. De Gemeente wordt geacht zorgvuldig met de spullen om te gaan en het is niet aangetoond dat dit niet geval was. Verhuurder wordt door de rechter veroordeeld tot € 10.465,85 schadeloosstelling.
Tot slot wijst de rechter het argument over het geen hoofdverblijf hebben in de woning af. De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten van het proces.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON