Toepassing Amsterdamse methode + geen huurverlaging wegens het verhinderen van de onderhoudswerkzaamheden door huurder

Kenmerk: 4908/05
Datum uitspraak: 25 november 2005
Rechter: mr. J.B.A.M. Groenendaal
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar:

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder huurt van verhuurder een zelfstandige woning als bedoeld in de Huurprijzenwet. De woning is onderdeel van een rijksmonument. De huur bedraagt 537 euro p.m. exclusief bijkomende kosten.

Huurcommissie wijst op 29 oktober (verzonden aan partijen 8 en 17 dec.) een verzoek van de verhuurder tot wijziging van de huurprijs af, de huurcommissie stelt de huurprijs vast op 40% van de maximale redelijke huurprijs vanwege gebreken, 183 euro p.m..

Verhuurder stelt dat de berekening van de Huurcommissie onjuist is. De Amsterdamse methode is niet toegepast. Wanneer van deze methode wel gebruik zou zijn gemaakt, bedraagt de redelijke huurprijs 843 euro p.m.. Tevens voert verhuurder aan dat verlaging van de huurprijs wegens gebreken niet redelijk is aangezien door de weigerachtige houding van huurder het voor verhuurder onmogelijk werd de gebreken te herstellen.

Huurcommissie heeft tijdig een voorstel van verhuurder tot huurverhoging ontvangen.
Verhuurder geeft aan dat de berekening volgens de a?damse methode moet plaatsvinden, kantonrechter acht dit juist.

Huurder kan zich niet beroepen op het feit dat er onderhoudsgebreken in de woning bestaan aangezien hij verhuurder niet voldoende de mogelijkheden heeft geboden om noodzakelijk onderhoud te verrichten.

Huurprijs wordt vastgesteld op 563 euro exclusief bijkomende kosten. Iedere partij draagt eigen proceskosten.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON