Toepassingsgebied art. 27 en 28 Huurprijzenwet woonruimte

Kenmerk: 412/03
Datum uitspraak: 8 januari 2004
Rechter: mr. Ruitinga, mr. Huijzer
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Rechtsmiddelenverbod van art 28 lid 3 Hpw geldt ook voor de puntenwaardering.

Samenvatting

Verhuurder verhuurt een woning te Amsterdam. Bij brief stelt verhuurder aan huurder voor de huurprijs te verhogen van fl. 1976, – per maand tot fl. 2085, – per maand. Huurder heeft aan verhuurder voorgesteld de huurprijs te verlagen tot fl. 1541, – per maand. Partijen stemmen niet met elkaars voorstel in en zij verzoeken de huurcommissie uitspraak te doen.
De huurcommissie overweegt bij uitspraak dat de hoogst redelijk huurprijs fl. 1238, – per maand bedraagt en zij het voorstel van de verhuurder onredelijk vindt ten opzichte van het voorstel van de huurder.
Partijen verzoeken vervolgens de kantonrechter de huurprijs vast te stellen. De kantonrechter verzoekt de huurcommissie om een puntenwaardering op te stellen. De huurcommissie waardeert de woning op 185 punten. De kantonrechter stelt naar aanleiding hiervan de huurprijs op ?946, – (fl. 1134, -) vast.

Verhuurder gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter.
Verhuurder voert in hoger beroep aan dat de puntenwaardering onjuist is omdat daarbij onvoldoende rekening is gehouden met gedane investeringen en het aantal bij de aanvang van de huur aanwezige wastafels. Volgens verhuurder betreft de waardering van de woning een voorvraag, zodat in zoverre niet geldt het in art. 28 lid 3 van de Huurprijzenwet woonruimte(Hpw) opgenomen rechtsmiddelenverbod.

Uit het bepaalde in art. 28 lid 1 Hpw volgt dat bij de vaststelling van de huurprijs moet worden gelet op de kwaliteit van de woonruimte. Ter beoordeling van die kwaliteit is de woonruimte gewaardeerd op punten. De puntenwaardering behoort daarmee tot het toepassingsgebied van de artikelen 27 en 28 Hpw en betreft geen voorvraag. Dat betekent dat het rechtsmiddelenverbod van art. 28 lid 3 Hpw ook geldt voor de puntenwaardering. Ook voor het overige zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd of gebleken die dat verbod terzijde kunnen stellen.

Het Hof:
I Verwerpt het beroep;
II verwijst verhuurder in de proceskosten;

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON