Toetsing aanvangshuurprijs – WOZ waarde bijgesteld

Kenmerk: 9686670
Datum uitspraak: 1 november 2022
Rechter: Beuving
Instantie: Kantongerecht
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Beroep tegen uitspraak huurcommissie. Kantonrechter stelt de WOZ waarde voor het WWS vast op 317.000 euro, waarmee de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens uitkomt. De overeengekomen huurprijs is daarmee redelijk.

Samenvatting

Verhuurder gaat in beroep tegen uitspraak Huurcommissie. Huurster huurt in 2019 een woning voor 1.650 euro per maand. Zij vraagt met hulp van !Woon bij de Huurcommissie (HC) om toetsing aanvangshuur. De HC hanteert bij gebrek aan een WOZ-beschikking over 2018 beleidsmatig de wettelijke minimumwaarde en komt tot een huurprijs van 464,57 euro per maand. Verhuurder gaat bij de kantonrechter in beroep tegen de uitspraak van de HC en dan met name tegen de gehanteerde WOZ-waarde, stellende dat de – pas in 2021 op zijn verzoek door de gemeente vastgestelde en veel hogere – waarde per 1 januari 2019 gehanteerd moet worden. De vraag bij de rechter is of bij gebrek aan een toepasselijke WOZ-waarde de (fictieve) minimumwaarde of een andere waarde gebruikt moet worden. Vonnis: kantonrechter stelt de WOZ waarde voor het WWS vast op 317.000 euro, waarmee de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens uitkomt. De overeengekomen huurprijs is daarmee redelijk.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON