Toetsing huurprijs achteraf – afgewezen door Huurcommissie – alsnog toegekend door Kantonrechter 2

Kenmerk: 21-7630
Datum uitspraak: 14 december 2021
Rechter: Mr. van der Poel
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurcommissie beoordeelt contact als niet tijdelijk en wil huurprijs niet achteraf toetsen. Kantonrechter oordeelt ook nu weer anders. Onduidelijkheden in contract zijn voor risico en rekening van verhuurder (inmiddels zeker 7x, aantal malen ter zitting huurverlaging en betalingsverplichting vastgesteld, zonder verdere uitspraak)

Samenvatting

Huurcommissie oordeelt dat het huurcontract niet voldoet aan de criteria voor een tijdelijk contract. Verzoek huurder tot toetsing achteraf afgewezen. Kantonrechter wijst huurcommissie terecht.

“De kantonrechter is bovendien van oordeel dat onduidelijkheden zoals voornoemd voor rekening van de verhuurder – die verantwoordelijk is voor het opstellen van de overeenkomst – moeten komen. Een ander oordeel kan ertoe leiden dat een verhuurder bewust overeenkomsten aangaat met kenmerken van beide overeenkomsten om zich dan al naar gelang het hem uitkomt te kunnen beroepen op de tijdelijkheid (einde van rechtswege) of de onbepaalde tijd (kortere termijn toetsing aanvangshuurprijs), hetgeen de beoogde huurdersbescherming ondermijnt.”

Alsnog toetsing huurprijs met huurverlaging, veroordeling van verhuurder het teveel terug te betalen (bijna € 4000) en veroordeling in de kosten van de procedure.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON