toetsing na woningverbetering van overeengekomen huurprijs

Kenmerk: 4224045 CV EXpl 15-15347
Datum uitspraak: 20 oktober 2015
Rechter: K. van der Kraats
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

H gaat zonder voorbehoud akkoord met voorstellen woningverbetering incl.bijbehorende extra huurverhogingen. Na afronding werkzaamheden wordt op grond van 7:255 BW toetsing aan de huurcommissie gevraagd die een lager bedrag vaststelt aan extra verhoging. Vh vindt dat niet eerlijk en vordert een verklaring voor recht dat H is gebonden aan de overeengekomen huurprijsverhoging. Uit UHW art 15 volgt dat de huurcie in haar uitspraak dient te vermelden dat de overeengekomen huurverhoging redelijk is.

Ook wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt over de huurverhoging, kan die verhoging nog op redelijkheid worden getoetst. Dit wordt ondersteund door de MvT bij art.7:255 BW, bij art.10 HPW (oud) en 7:220 onder 5. Verder art.15 UHW dat vermeldt dat de huurcommissie in haar uitspraak vermeldt of de overeengekomen huurverhoging redelijk is dan wel de huurprijs welke zij redelijk acht. De H geniet een bijzondere bescherming als kwetsbare partij.

Samenvatting

Huurster heeft een procedure toetsing huurprijs na woningverbetering gewonnen bij de huurcommissie, verhuurder gaat hiertegen in beroep bij de kantonrechter.
H gaat zonder voorbehoud akkoord met voorstellen woningverbetering incl.bijbehorende extra huurverhogingen. Na afronding werkzaamheden wordt op grond van 7:255 BW toetsing aan de huurcommissie gevraagd die een lager bedrag vaststelt aan extra verhoging. Vh vindt dat niet eerlijk en vordert een verklaring voor recht dat H is gebonden aan de overeengekomen huurprijsverhoging.

Ook wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt over de huurverhoging, kan die verhoging nog op redelijkheid worden getoetst. Dit wordt ondersteund door de MvT bij art.7:255 BW, bij art.10 HPW (oud) en 7:220 onder 5.
De kantonrechter begrijpt dat dit mogelijk indruist tegen het gevoel van verhuurder dat afspraken nagekomen moeten worden.
art.15 UHW vermeldt dat de huurcommissie in haar uitspraak vermeldt of de overeengekomen huurverhoging redelijk is dan wel de huurprijs welke zij redelijk acht. De H geniet een bijzondere bescherming als kwetsbare partij.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON