Tussen vonnis huurverhoging vrijesector

Kenmerk: CV 09-43646
Datum uitspraak: 20 september 2010
Rechter: J. Westhoff
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Ingetrokken door huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder heeft verzoek gedaan tot marktaanpassing van de huurprijs. Huurster was niet mee eens. Verhuurder is naar KR gestapt om de huurverhoging te toetsen. Na voorstel tot comparitie heeft de huurster de zaak ingetrokken en heeft de huurster besloten om te verhuizen.
Rechter heeft geen eindvonnis uitgesproken.

Samenvatting

Huurster heeft in 2001 een huurovereenkomst afgesloten voor een geliberaliseerde huurprijs van ? 952,94 (destijds (Fl. 2.115,50), momenteel betaalt zij ? 1.071,94. Verhuurder heeft nu voorgesteld de huurprijs in stapsgewijs over een periode van drie jaar te verhogen naar ? 1.850,- de verhuurder baseert zich op een artikel in de huurovereenkomst dat stelt dat de huurprijs eens per vijf jaar marktconform kan worden verhoogd. Huurster heeft niet met dit voorstel ingestemd, verhuurder heeft daarom de huurder gedagvaard met als doel de huurovereenkomst te ontbinden.

uitbreiding tot 1850 toegekend door bestuur dd 7 april 2010, 1350 advokosten, 500 kosten verlies. Eerste 100 euro advokosten voor huurder
1350 alvast ingeboekt, rekening is wat hoger, heb verzocht om juiste rekening ov nov 2010.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON