Twaalftal gebreken

Kenmerk: KK 04-1123
Datum uitspraak: 4 november 2004
Rechter: R.A.J. van der Linde
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

twaalftal gebreken binnen vier weken herstellen, op straffe van en dwangsom van ?200 per dag tot een maximum van ?25.000

Samenvatting

Huurder huurt een woning te Amsterdam.
De Huurcommissie heeft een groot aantal gebreken aan de woning geconstateerd en om die reden de huurprijs verlaagd.

Huurder vordert als voorziening verhuurder te veroordelen van een twaalftal in de dagvaarding genoemde gebreken op straffe van een dwangsom van ?200 per dag tot een maximum van ?100.000, met veroordeling in de kosten van de procedure. Huurder stelt dat verhuurder talloze malen tevergeefs is verzocht tot herstel van de gebreken over te gaan.

Verhuurder erkent de vordering en geeft aan dat de herstelwerkzaamheden momenteel worden uitgevoerd.

De- behalve het maximum gevorderde dwangsommen- niet bestreden vordering is toewijsbaar.

De kantonrechter beslist:
I veroordeelt verhuurder tot herstel van twaalftal in dagvaarding genoemde gebreken binnen vier weken, op straffe van een dwangsom van ?200 per dag voor iedere dag dat verhuurder daarmee in gebreken blijft;
II bepaalt dat verhuurder boven een bedrag van ?25.000 geen dwangsommen meer verschuldigd zal zijn;
III veroordeelt verhuurder in de kosten van het geding aan de zijde van de huurder gevallen;
IV verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON