tweede kortgeding mbt medewerking aan herstel/renovatie

Kenmerk: C/13/5389721/KGZA13-386HB
Datum uitspraak: 18 april 2013
Rechter: H.N. Brouwer
Instantie: Voorzieningsrechter
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

H wil renoveren maar huurster (88) weigert te vertrekken. SD heeft inmiddels dwangsom opgelegd. Is o.a. sprake van brandgevaar.

Samenvatting

Tops advovaten kondigt tweede kortgeding aan mbt medewerking aan herstel/renovatie. Uitplaatsing voor twee maanden. Mantelzorger gaat er van uit dat mw. Bonsee dit niet zal overleven. Er van uitgaande dat cli?nte dit gaat verliezen, komt de schade op
dezerzijds eigen bijdrage 129 hunnerzijds dagvaarding 95, griffierecht € 75, salaris 400, nakosten 65,50 totaal € 764,50

Vh heeft huurder verzocht voor 4-6 maanden tijdelijk andere woning te betrekken zodat renovatie plaats kan hebben. DB van SD West heeft dwangsom opgelegd. Huurder accepteert de huidige staat vd woning, maar woning is in zo’n slechte staat dat dit niet alleen een beperking van het woongenot van huidige en evt. toekomstige bewoners vormt maar ook voor bewoners van omliggende woningen (brandgevaar). Voorzieningsrechter acht dat huurster onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een tijdelijke verhuizing niet zou overleven. H. dient medewerking te verlenen aan dringende werkzaamheden.

Stadsdeel legt last onder dwangsom op aan eigenaar: gebreken dienen verholpen te worden. H is 88, ziek, kan niets, mantelzorgster wil/kan ook niets. Vordering tot beschikbaarstelling woning + aanbod omvangrijk pakket verhuizen, verzorgingstehuis etc.
Er is sprake van dringende werkzaamheden. H heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij niet in staat is de woning tijdelijk te verlaten. Alles afwegende is het belang van vh bij het verrichten van de dringende werkzaamheden zwaarder.
Veroordeelt H om woning maximaal zeven weken ter beschikking te stellen, machtiging om ontruiming zelf uit te voeren mits in aanwezigheid van een arts, de verhuizing te verzorgen en opslag, vergoeding vloerbedekking en vergoeding kosten vervangende woonruimte in een verzorgings-/verpleegtehuis tot maximaal € 3.000 per maand, bij deurwaardersontruiming betaalt H de kosten daarvan, compensatie kosten voor het overige.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON