uitkeringskorting wegens kostendelersnorm onterecht ivm commerciele huurprijs

Kenmerk: AMS 15/5063
Datum uitspraak: 19 november 2015
Rechter: Belcheva
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

kamerhuurder zonder schriftelijk huurcontract krijgt uitkeringskorting omdat het geen commerciele huur zou betreffen. Geen indexatieclausule bekend. adhv puntentelling wswonen blijkt huurprijs niet heel laag en er heeft recentelijk een indexatie plaatsgevonden. Kostendelersnorm onterecht. Geen WSWonenprocedure gezien de aard van de zaak, maar wel obv wswonen-puntentelling

Samenvatting

Om als kamerhuurder niet onder de kostendelersregeling te vallen moet er sprake zijn van een commerciele huurprijs. memorie van toelichting: “de prijs moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties en datgene dat in het commerciele verkeer gebruikelijk is. Dit laatste veronderstelt tevens periodieke aanpassing van de prijs. (..) Het bestaan van de overeenkomst en de commerciele prijs moet aan de hand van schriftelijke stukken kunnen worden aangetoond; ook moet een belanghebbende betalingsbewijzen kunnen overleggen ”

Uit puntentelling wswonen blijkt dat een maximale huurprijs van 284 geldt. Huurder woont er al twintig jaar. Tegen deze achtergrond acht de rechtbank het verschil tussen de feitelijke huurprijs en de maximale huurprijs niet zodanig dat gesproken moet worden van een ‘vriendenprijsje'(..). Indexering heeft recentelijk plaatsgevonden van 205 naar 210 per maand. Beroep gegrond

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON