Vaststellen all-in huurprijs.

Kenmerk: 06/1063
Datum uitspraak: 30 augustus 2007
Rechter: Mrs. J.C.W. Rang, C.E. va
Instantie: Gerechtshof
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Kantonrechter heeft ten onrechte geoordeeld dat het de bedoeling van partijen was om een huurprijs overeen te komen die boven de liberalisatiegrens valt. Het Hof heeft beoordeeld dat partijen slechts de hoogte van de prijs en niet die van de huurprijs zijn overeengekomen. De huurprijs moet worden vastgesteld op 55% van de maximale huurprijsgrens.

Samenvatting

Het Hof heeft de uitspraak van de kantonrechter vernietigd. De kantonrechter heeft ten onrechte de woning gewaardeerd op 142 punten, zodat de artikelen 7:258 BW en 17 UHW buiten beschouwing zijn gebleven.

Het Hof beoordeelt eerst of huurder ontvankelijk is, omdat art. 7:262 lid 2 BW vermeld dat er geen hogere voorziening mogelijk is. Een hogere voorziening is echter wel mogelijk als de kantonrechter essenti?le vormen heeft verzuimd. De kantonrechter heeft ten onrechte de artikelen 7:258 BW en 17 Uhw buiten toepassing gelaten. Indien vastgesteld wordt dat een all-in huurprijs is overeengekomen, moeten de kale huurprijs en het voorschot servicekosten worden vastgesteld. Op grond van de artikelen 7:258 BW en 17 Uhw moet de huurprijs worden vastgesteld op 55% van de maximale huurprijsgrens.

Ten tweede beoordeeld het Hof of er tussen partijen een all-in huurprijs is overeengekomen. Bij bezichtiging van de woning en bij aanvang van de huurovereenkomst was de woning gemeubileerd. Er is meer ter beschikking gesteld door verhuurder dan alleen woonruimte. Tussen partijen is dus een all-in huurprijs overeengekomen.

Ten derde heeft het Hof de woning gewaardeerd op 137 punten waar een huurprijs bij hoort van ?582,-. Het Hof stelt de huurprijs vast op 55% van ?582,- zijnde ?320,- en het voorschotbedrag servicekosten op ?80,-.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON