Vaststellen servicekosten meubilering, waaronder kunst

Kenmerk: 8505165 CV EXPL 20-8318
Datum uitspraak: 8 december 2020
Rechter: mr. F.J. van de Poel
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder is het niet eens met een uitspraak van de huurcommissie, die de kosten van meubilering op € 24,40 per maand heeft vastgesteld, in plaats van de € 680,00 per maand die huurder daarvoor betaalde. De vordering van de verhuurder wordt afgewezen, de tegenvordering van huurder toegewezen.

Samenvatting

Huurder betaalde € 680,00 per maand voor de inboedel in periode 1 januari 2016 t/m 15 oktober 2016. Huurcommissie oordeelt € 24,40 per maand redelijk, op basis van een schatting van de waarde van de inboedel. Volgens de verhuurder is de inboedel direct na einde van de huurovereenkomst verkocht voor 150.000 Hong Kong dollar, hetgeen het equivalent was van € 17.364,00. Van die waarde moet daarom uit worden gegaan, aldus de verhuurder. Bovendien hingen er kunstwerken aan de muur, die een waarde hadden van € 104.000,00. Deze waren onderdeel van de inboedel en dus was € 680,00 per maand redelijk, aldus nog steeds de verhuurder.

De kantonrechter oordeelt dat de verhuurder niet voldoende heeft aangetoond dat hij de inboedel daadwerkelijk voor € 17.364,00 is verkocht. Op het verkoopcontract is de naam van de koper onleesbaar gemaakt, een bewijs van ontvangst van dit bedrag is niet overgelegd en het bedrag komt de rechter onaannemelijk voor, gelet op de foto’s die zijn overgelegd. De rechter sluit daarom aan bij de schatting van de huurcommissie.

Daarnaast behoren kunstwerken niet zondermeer tot de meubilering en stoffering. Huurder wist bij aanvang van de overeenkomst niet van de kunstwerken en de waarde ervan. Zonder dit uitdrukkelijk overeen te komen kan de verhuurder hiervoor geen kosten via de servicekosten doorberekenen, nog daargelaten dat huurder de waarde van de kunstwerken heeft betwist en de verhuurder de kunstwerken kado heeft gekregen van de maker ervan (Damien Hirst).

De kantonrechter stelt de servicekosten vast conform de huurcommissie eerder deed en veroordeelt in reconventie de verhuurder tot betaling van € 6.365,72. Dat heeft huurder gedurende 9,5 maand teveel betaald.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON