Vaststelling huurprijs na renovatie woonruimte.

Kenmerk: 811374 CV
Datum uitspraak: 10 juli 2007
Rechter: A.H. B„uerle-Hetebrij
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Onenigheid over de hoogte van de huurverhoging na de alsnog uitgevoerde renovatie. De Huurcommissie heeft een te hoge bedrag gerekend voor de CV installatie, hiervoor was al een vastbedrag overeengekomen. De rechter wijst dit bezwaar toe.

Samenvatting

Verhuurder heeft een aanschrijving op de woning. Het achterstallig onderhoud in en aan het pand moet worden hersteld, een eis tot renovatie is er niet. De huurder op de 2e etage heeft aangegeven dat hij enkel de CV installatie in de woning wil verder renovatie acht hij niet nodig. Voor de CV installatie wordt een huurverhoging van 14 euro afgesproken Voor elk meer of ander moet schriftelijk worden gecorrespondeerd, de broer van de huurster zal hier dan op reageren.
Gedurende de onderhoudswerkzaamheden verlijft de huurder op de reeds (geheel) gerenoveerde 3e etage. Dit bevalt de huurder wel en geeft bij de verhuurder aan dit ook te wensen. De verhuurder voert nu een gehele renovatie uit. De familie van de huurder geeft aan dat dit niet de bedoeling was en dit schriftelijk gecommuniceerd moest worden.

Om de huurprijs na renovatie vast te stellen wordt er advies aan de Huurcommissie gevraagd. Hierbij worde een huurverhoging van 96,91 euro vast gesteld. Hierbij wordt ontrecht 58,32 euro voor de CV instantie gerekend, 14 euro was overeengekomen.

De huurder eist bij de rechter dat dit wordt aangepast.

De rechter oordeelt dat de claim van de familie vaalt, aangenomen mag worden dat renovatie initiatieven van de verhuurder schriftelijk gemeld moeten worden. Verzoek van de huurders kan kunnen mondeling omdat de verhuurder hier geen verdere toestemming voor dient te ontvangen. De eist voor de verlaging van de voorgestelde huurverhoging is wel gegrond en de huurverhoging na renovatie wordt vastgesteld op 52,59 euro per maand.
De rechter ziet aanleiding om de kosten te compenseren, iedere draagt zijn eigen deel.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON