Vaststelling huurprijs wegens herstelwerkzaamheden

Kenmerk: CV 07-13215
Datum uitspraak: 8 januari 2008
Rechter: H.M. de Jong
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Geen van beiden en/of schikking

Opnieuw zoeken:

Kern

Indien een verhuurder geen financi?le middelen heeft om herstelwerkzaamheden te verrichten, moet daartoe gelegenheid worden geboden.

Samenvatting

De procedure strekt tot vaststelling van de huurprijs van een woning te Amsterdam.

De Huurcommissie stelt vast dat er sprake is van gebreken in de woning. Ook de kantonrechter stelt vast er sprake is van gebreken in de woning.

Verhuurder motiveert dat hij onderkent dat herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, maar dat zij eerst in staat is zodra zij daartoe de financi?le middelen zal hebben verkregen.

De kantonrechter stelt voorop dat de besluitgever van het Besluit huurprijzen woonruimte met de genoemde percentages mede heeft beoogd om drang uit te oefenen op eigenaars van de woningen om het benodigde onderhoud uit te voeren.

De kantonrechter beslist:
I stelt de huurprijs voor de woning gelegen te Amsterdam per 22 december 2006 vast op ?241,73 per maand(60%van de maximale huurprijs);
II wijst af het meer of anders gevorderde;
III compenseert de kosten van de procedure;
IV verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON